Loading... Please wait.

มหิดลสิทธาคาร

มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นอาคารประเภทห้องประชุมขนาดใหญ่ และโรงละคร ขนาด 2,000 ที่นั่ง, อาคารสูง 3 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น