ผลงาน ของเรา

อาคารสหสาขาวิชานานาชาติ (อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา)

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 21 ชั้น ชั้นลอย 2 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น เพื่อใช้เป็นอาคารเรียน ห้องสมุด สำนักงานศูนย์วิจัยทางวิชาการ ห้องเอนกประสงค์ และพื้นที่จัดกิจกรรม อบรม บรรยาย และสัมมนา

รายละเอียดโครงการ

  • เจ้าของ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สถานที่ก่อสร้าง : ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พื้นที่เขตการศึกษาฝั่งตะวันตกติดซอยจุฬา 12 ตรงข้ามอาคารศศินทร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
  • พื้นที่ใช้สอย : 50,000 ตารางเมตร
  • มูลค่าโครงการ :793,000,000.00 บาท
  • ระยะเวลาก่อสร้าง :เดือนกุมภาพันธ์ 2558

แกลลอรี่ โปรเจ็กส์Top