ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ตึกนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โครงการสุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้

เล่าเรื่อง ตึกนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โครงการสุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ให้คนไทย โดยศาสตร์ตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ CR. Thai PBS

Read More

กิจกรรมอบรมสัมมนา

การอบรมสัมมนาก้าวแรกใน Plan Consultants

Read More
Top