ข่าวสารประชาสัมพันธ์

งานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในงานครบรอบ 29 ปี ของบริษัท

งานเลี้ยงสังสรรค์และรับประทานอาหารร่วมกัน เนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี ของบริษัท เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562

Read More

กิจกรรมออกค่ายอาสา เพื่อทาสีโรงอาหารให้กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านบุ่ง

ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 29 ปี ของบริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมออกค่ายอาสา เพื่อทาสีโรงอาหารให้กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านบุ่ง อ. บ้านไร่ จ. อุทัยธานี เมื่อวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2562

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ปี 2562

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ปี 2562 วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

ตึกนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โครงการสุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้

เล่าเรื่อง ตึกนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โครงการสุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ให้คนไทย โดยศาสตร์ตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ CR. Thai PBS

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ปี 2561

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ปี 2561 วันที่ 16 ธันวาคม 2560

กิจกรรมอบรมสัมมนา

การอบรมสัมมนาก้าวแรกใน Plan Consultants

Read More
Top