News and activities

กิจกรรมออกค่ายอาสา เพื่อทาสีโรงอาหารให้กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านบุ่ง

โพส : 2019-04-12 14:20:05

ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 29 ปี ของบริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมออกค่ายอาสา เพื่อทาสีโรงอาหารให้กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านบุ่ง อ. บ้านไร่ จ. อุทัยธานี เมื่อวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2562

กลับหน้าข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารน่าสนใจ

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ปี 2561

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ปี 2561 วันที่ 16 ธันวาคม 2560

Top