ผลงาน ของเรา

The Bangkok Sathorn

เป็นอาคารชุดพักอาศัยรวม สูง 50 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พร้อม สระว่ายน้ำ พื้นที่จอดรถยนต์ อาคารชุดพาณิชย์ (ร้านค้า 8 ห้อง) อาคารชุดอยู่อาศัย (468 ห้อง)

รายละเอียดโครงการ

  • เจ้าของ :
  • สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  • พื้นที่ใช้สอย : ประมาณ 81,807 ตารางเมตร
  • มูลค่าโครงการ :ประมาณ 2,739,900,000.00 บาท
  • ระยะเวลาก่อสร้าง :ช่วงเก็บงาน

แกลลอรี่ โปรเจ็กส์Top