ผลงาน ของเรา

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 อาคาร เชื่อมต่อกัน ประกอบด้วย อาคารรักษาพยาบาลรวม สูง 29 ชั้น และชั้นใต้ดิน 4 ชั้น มีชั้นลอย 1 ชั้น และชั้นหลังคา และอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สูง 29 ชั้น และชั้นใต้ดิน 4 ชั้น มีชั้นลอย 1 ชั้น และชั้นหลังคา พร้อมงานระบบประกอบอาคาร และงานภูมิสถาปัตยกรรม ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 1,450 เตียง

รายละเอียดโครงการ

  • เจ้าของ :โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  • สถานที่ก่อสร้าง : ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ บริเวณด้านทิศเหนือของโรงพยาบาล ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
  • พื้นที่ใช้สอย : 210,804 ตารางเมตร
  • มูลค่าโครงการ :7,243,277,585.21 บาท
  • ระยะเวลาก่อสร้าง :แล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2558

แกลลอรี่ โปรเจ็กส์Top