ผลงาน ของเรา

THE EXTRO (PHAYATHAI-RANGNAM)

เป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 34 ชั้น จำนวนห้องพัก 411 ห้อง

รายละเอียดโครงการ

  • เจ้าของ :บริษัท เอส พาร์ค พร็อพเพอร์ตี้ จากัด
  • สถานที่ก่อสร้าง : ถนนรางน้า แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
  • พื้นที่ใช้สอย : พื้นที่ใช้สอยประมาณ 36,000 ตร.ม.
  • มูลค่าโครงการ :ประมาณ 1,200,000,000 บาท
  • ระยะเวลาก่อสร้าง :กำลังดำเนินการก่อสร้าง

แกลลอรี่ โปรเจ็กส์

Top