Loading... Please wait.

อาคารหอพัก และพัฒนาคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ใกล้กับอาคาร อปร.บริเวณด้านทิศเหนือของโรงพยาบาล แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 25 ชั้น

–  ห้องพัก 272 ห้อง (ห้องพักจำนวน 17 ชั้น ชั้นละ 16 ห้อง)

–  ที่จอดรถ จำนวน 210 คัน (ที่จอดรถจำนวน 5 ชั้น ชั้นละ 42 คัน)

–  ที่จอดรถบริการ 3 คัน

–  ชั้นล่างเป็นโถงทางเข้าส่วนต้อนรับของอาคาร

–  ชั้น 7 ชั้นลอย และชั้น 25 (ชั้นบนสุดของอาคาร) เป็นพื้นที่นันทนาการภายในอาคาร