ผลงาน ของเรา

333 Riverside

เป็นอาคารชุดพักอาศัยรวมจำนวน 3 อาคาร (3 ทาวเวอร์) แบ่งเป็น ทาวเวอร์ A, ทาวเวอร์ B, และทาวเวอร์ C เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย สระว่ายน้ำ พื้นที่จอดรถยนต์ อาคารชุดอยู่อาศัยรวม จำนวน 950 ห้อง

รายละเอียดโครงการ

 • เจ้าของ :บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • สถานที่ก่อสร้าง : ถนนประชาราษฎร์สาย 2 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
 • พื้นที่ใช้สอย : ประมาณ 109,179.90 ตารางเมตร
  ทาวเวอร์ A : อาคารชุดพักอาศัยรวม จำนวน 480 ห้อง สูง 41 ชั้น, ชั้นหลังคา
  ความสูง 148.75 เมตร (วัดจากระดับถนนในโครงการถึงระดับหลังคาสูงสุด)
  ทาวเวอร์ B : อาคารชุดพักอาศัยรวม จำนวน 454 ห้อง สูง 42 ชั้น, ชั้นหลังคา
  ความสูง 151.60 เมตร (วัดจากระดับถนนในโครงการถึงระดับหลังคาสูงสุด)
  ทาวเวอร์ C : อาคารชุดพักอาศัยรวม จำนวน 16 ห้อง สูง 4 ชั้น,
  ความสูง 16 เมตร (วัดจากระดับถนนในโครงการถึงระดับหลังคาสูงสุด)
  ศาลาพักคอย : ขนาด 2 ชั้น ความสูง 5 เมตร (วัดจากระดับถนนในโครงการถึงระดับหลังคาสูงสุด) มีขนาดพื้นที่อาคารเท่ากับ 118.6 ตารางเมตร
 • มูลค่าโครงการ :2,737,400,000.00 บาท
 • ระยะเวลาก่อสร้าง :ช่วงเก็บงาน

แกลลอรี่ โปรเจ็กส์Top