ผลงาน ของเรา

โรงงานอุตสาหกรรม สยามแฮนด์

รายละเอียดโครงการ

  • เจ้าของ :บริษัท สยามแฮนด์ส จำกัด
  • สถานที่ก่อสร้าง : ณ ตำบลหอมเกล็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
  • พื้นที่ใช้สอย : พื้นที่ 3,000 ตารางเมตร
    ความสูง 2 ชั้น
  • มูลค่าโครงการ :20,000,000.00 บาท
  • ระยะเวลาก่อสร้าง :ก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ศ. 2530

แกลลอรี่ โปรเจ็กส์

Top