ผลงาน ของเรา

อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 25 ชั้น ชั้นพื้นดิน 1 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น ชั้นดาดฟ้าและลานจอดเฮลิคอปเตอร์ พร้อมงานระบบประกอบอาคาร

รายละเอียดโครงการ

  • เจ้าของ :คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลศิริราช ถนนพรานนก กรุงเทพมหานคร
  • พื้นที่ใช้สอย : ประมาณ 70,000 ตารางเมตร
  • มูลค่าโครงการ :2,230,000,000.00 บาท
  • ระยะเวลาก่อสร้าง :กำลังดำเนินการก่อสร้าง

แกลลอรี่ โปรเจ็กส์

Top