ผลงาน ของเรา

อาคารศูนย์อาหาร สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ชั้น ,ชั้นดาดฟ้า ,ชั้นหลังคา และถังเก็บน้ำใต้ดิน พร้อมงานระบบประกอบอาคาร

รายละเอียดโครงการ

  • เจ้าของ :สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สถานที่ก่อสร้าง : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
  • พื้นที่ใช้สอย : ประมาณ 13,500 ตารางเมตร
  • มูลค่าโครงการ :281,500,000.00 บาท
  • ระยะเวลาก่อสร้าง :กำลังดำเนินการก่อสร้าง

แกลลอรี่ โปรเจ็กส์

Top