ผลงาน ของเรา

อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้

เป็นอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ โครงสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง 10 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น

รายละเอียดโครงการ

  • เจ้าของ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราข เลขที่ 9/9 หมู่ 9ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
  • พื้นที่ใช้สอย : ประมาณ 24,350 ตารางเมตร
  • มูลค่าโครงการ :450,000,000.00 บาท
  • ระยะเวลาก่อสร้าง :กำลังดำเนินการก่อสร้าง

แกลลอรี่ โปรเจ็กส์

Top