ผลงาน ของเรา

อาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ประกอบด้วย งานตกแต่งภายในพร้อมงานระบบประกอบอาคาร งานภูมิสถาปัตยกรรม และงานทางเดินเชื่อมกลุ่มอาคาร

รายละเอียดโครงการ

  • เจ้าของ :คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สถานที่ก่อสร้าง : ภายในโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
  • พื้นที่ใช้สอย : ประมาณ 48,100 ตารางเมตร
  • มูลค่าโครงการ :ประมาณ 1,251,000,000.00 บาท
  • ระยะเวลาก่อสร้าง :กำลังดำเนินการ

แกลลอรี่ โปรเจ็กส์

Top