Loading... Please wait.

The Bangkok Sathorn

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร

เป็นอาคารชุดพักอาศัยรวม สูง 50 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น สระว่ายน้ำ พื้นที่จอดรถยนต์

อาคารชุดพาณิชย์ (ร้านค้า 8 ห้อง) อาคารชุดอยู่อาศัย (468 ห้อง)