Loading... Please wait.

The Room Sukhumvit 21 (Asoke)

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

เป็นอาคารชุดพักอาศัย โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 29  ชั้น

ชั้นดาดฟ้าหลังคา 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 3 ชั้น มีห้องพักอาศัย จำนวน 213 ห้อง

ที่จอดรถรวมทั้งหมด 170 คัน