Loading... Please wait.

333 Riverside

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ถนนประชาราษฎร์สาย 2  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร

เป็นอาคารชุดพักอาศัยรวมจำนวน 3 อาคาร (3 ทาวเวอร์)  แบ่งเป็น ทาวเวอร์ A, ทาวเวอร์ B, และทาวเวอร์ C

เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย สระว่ายน้ำ พื้นที่จอดรถยนต์ อาคารชุดอยู่อาศัยรวม จำนวน 950 ห้อง