Loading... Please wait.

ดิ เอส อโศก

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

333 ถนนอโศกมนตรี ซอยสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วย อาคารอยู่พักอาศัยรวม  ขนาดความสูง 55 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร

มีจำนวนห้องพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 419 ห้อง